درباره انجمن

انجمن علمی دانشجویی MBA دانشگاه خوارزمی در آبان ماه سال 95 در دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی شکل گرفت. هدف این انجمن ساماندهی و توسعه فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان MBA در دانشگاه خوارزمی است. فعالیت های انجمن علمی به شرح زیر است :

 1. برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی در زمینه های مدیریتی
 2. برگزاری و همکاری در اجرای کنفرانس ها، سمینارها و رویدادها
 3. تولید و انتشار نشریه علمی، فیلم های علمی آموزشی و نشریات الکترونیکی
 4. برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
 5. برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های خارج دانشگاه برای انجام فعالیت های مشترک
 6. ارتباط با صاحبان کسب و کار و تقویت ارتباط با صنعت و دانشگاه
 7. برنامه ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی
 8. هم اندیشی و نشست های تخصصی
 9. ارائه مقالات و پژوهش های مدیریتی و به روز دنیا
 10. دستیابی به جایگاه ممتاز در بین انجمن های علمی مدیریت کشور
 11. جذب دانشجویان علاقه مند به فعالیت های علمی پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اینگونه فعالیت ها

دیدگاه ها بسته است.