درباره دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی نخستین مرکز آموزش عالی در ایران است. این مرکز ابتدا 1297 با نام دارالمعلمین مركزی با هدف تربیت معلمین مدارس ابتدایی تاسیس شد. در سال 1312 فعالیت های آن توسعه داده شد و به دانشسرای عالی تغییر نام یافت. سپس در سال 1342 به سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی تبدیل شد. در سال 1353 نیز تبدیل به دانشگاه تربیت معلم شد. این نام بیشتر از سایر نام ها برای مردم آشنا است.

در سال 1390 نیز با توجه به تغییر ماموریت های دانشگاه، شورای انقلاب فرهنگی با تغییر نام این دانشگاه به دانشگاه خوارزمی موافقت کرد. دانشگاه خوارزمی یک دانشگاه تعریف شده در سطح ملی است و علاوه بر دانشکده های تهران، دارای یک پردیس در استان البرز می باشد.

در اسفند ماه 93 ، دانشگاه علوم اقتصادی نیز به خوارزمی الحاق شد که باعث تشکیل یک قطب علمی قوی در رشته های اقتصادی و مدیریتی گردید.

در حال حاضر اين دانشگاه داراي 5 معاونت، 16 دانشكده، 4 موسسه تحقيقاتي، 4 پژوهشكده، 2 قطب علمي و 459 عضو هيات علمي شامل 43 استاد، 85 دانشيار، 295 استاديار، 36 مربي مي باشد. ساختمان مركزي دانشگاه در تهران واقع در خيابان شهيد مفتح مي باشد.

به منظور توسعه فعاليت­های آموزشی و پژوهشی و جذب دانشجو در مقاطع تحصيلات تکميلی، هيات امنا در تاريخ 91/8/29 با ايجاد پرديس بین الملل دانشگاه موافقت نمود.

برای آشنایی بیشتر با دانشگاه به سایت دانشگاه مراجعه کنید : http://khu.ac.ir

دیدگاه ها بسته است.