فایل های جزوه، تمرین، ارائه و نمونه سوال – سری 2

سری دوم جزوه، تمرین، ارائه و نمونه سوال
نمونه سوالات
بازاریابی : دکتر نوروزی  1 – 2
اخلاق کسب و کار : دکتر خدابخش
رفتار سازمانی : دکتر وکیلی
مدیریت مالی : دکتر چاوشی 1 – 2
سایر فایل
فایل های جزوه تدریس اخلاق کسب

بیشتر بخوانید
فایل های جزوه، تمرین و ارائه – سری 1

سری اول جزوات درسی
۱. —–
۲. جزوه ی مدیریت استراتژیک پیشرفته دکتر جعفری نیا مدیریت استراتژیک پیشرفته
۳. جواب تمرین های کتاب مدیریت عملیات راسل OM Russel answers
۴. جزوه منابع انسانی دکتر عیسی خانی جزوه منابع انسانی – عیسی خانی
۵. مقایسه الگوی

بیشتر بخوانید