سمینار کاربردی آشنایی با ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه

سمینار کاربردی آشنایی با ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه
آموزش چگونگی ورود به بورس جهت سرمایه‌گذاری
بیان مزیت‌های سرمایه‌گذاری در انواع بورس‌ها
بیان موقعیت‌های شغلی فراوان در این بازار و ضرورت کسب مهارت‌های عملی توسط دانشجویان
آشنایی با تحلیل های تکنیکال و بنیادی
بیشتر بخوانید